SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK PAŃSKI 2018 PARAFII ŚWIĘTEGO ANTONIEGO W KOZIEGŁÓWKACH

Odszedł rok Pański 2018.

Ojciec św. FRANCISZEK rozpoczął 6-ty rok pasterzowania w Kościele Katolickim. Papież odbył kolejne pielgrzymki.

Minął 2 rok obecności Nuncjusza Apostolskiego, abp Salvatore Penaccio; 6 rok pasterzowania Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka i 7 rok pasterzowania Ks. Arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego; 12 rok posługi duszpasterskiej Ks. Proboszcza Kazimierza Świerdzy; posługę wikariusza rozpoczął Ks. mgr Grzegorz Żywiołek.

 

I.     Liturgia i uświęcenie:

Wielorakie formy i sposoby czci Pana Boga w Trójcy Jedynego i uświęcanie życia dla zbawienia to: niedzielna, świąteczna i codzienna msza święta, sprawowanie sakramentów świętych, cotygodniowe nabożeństwo do św. Antoniego, szczególnie dziewięciotygodniowa nowenna przed uroczystością odpustową, comiesięczne nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej, śpiew Godzinek do NMP w niedzielne i świąteczne poranki, śpiew Godzinek do Matki Bożej Szkaplerznej, śpiew Godzinek do św. Antoniego, nieustanna modlitwa Żywego Różańca, Doba Eucharystyczna, adoracje eucharystyczne, czuwania, codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego przed mszą świętą, procesje, Nabożeństwo Fatimskie, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, odwiedziny chorych z Komunią św. w 1- piątek miesiąca i z racji rekolekcji, pielgrzymki, modlitwy o urodzaje we wszystkich osiedlach i inne formy przeżywania i pogłębiania jedności z Chrystusem I Kościołem , modlitwy i spotkania modlitewne, katechezy dla młodzieży do bierzmowania, nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Różańcowe, Majowe, Czerwcowe, nowenny, katecheza dzieci i młodzieży.

 

II.     Dziękuję Panu Bogu w Trójcy Jedynemu, Matce Bożej czczonej imieniem Szkaplerznej,  św. Antoniemu,  za ogrom łask i darów Miłosierdzia Bożego.  Za wszelkie zmarnowane dary łaski Bożej serdecznie żałuję. Przepraszam wszystkich za braki w kapłańskiej posłudze i świadectwie.

Wyrażam podziękowanie:

 Ks. Prefektowi  mgr Bartłomiejowi Koseckiemu, Ks. Łukaszowi Śzczepańczykowi Ks. Grzegorzowi Żywiołkowi,  Ks. dr Sebastianowi Kempie – pomagającemu nam  w duszpasterstwie,  P. organiście mgr Mariuszowi Torbusowi,  P. Marcinowi Kurkowi – opiekunowi  cmentarza, P. Marianowi Matyji, Panom pracującym społecznie – zatroskanym  o stan gospodarczy w parafii, P. Marii Kaim- pełniącej prace księgowej, P. Barbarze Uchnast - spisującej kronikę parafialną,  Parafialnej Radzie Duszpasterskiej na ręce p. Arkadiusza Bendkowskiego - przewodniczącego, organizację Przeglądu Pieśni Pokutnej i Pasyjnej – p. Mariuszowi Torbusowi, p. Anecie Machurze, p. Małgorzacie Torbus,  za troskę  o szaty liturgiczne -   p. Krystynie Ptak, Pani pomagającej  nam na plebanii,  Bractwu św. Antoniego, Bractwu Matki Bożej Szkaplerznej, Bractwu Eucharystycznemu, Legionowi Maryi, Żywemu Różańcowi, Chórowi Antonianum, Stowarzyszeniom, Służbie Liturgicznej, lektorom, ministrantom, Kwartetowi św. Antoniego, Scholi, jednostkom OSP, harcerzom, grupie historycznej „Milites Christi”, „Turkom”, wszystkim wspólnotom, wszystkim pracującym na rzecz parafii w czynie społecznym. Dziękuję serdecznie  Paniom i Panom sprzątającym kościół, za wszelkie gesty  prac duszpasterskich, kancelaryjnych, budowlanych, konserwatorskich, porządkowych, ozdabianie kościoła kompozycjami kwiatowymi, Państwu Donacie i Piotrowi Zasadzinom, wszystkim   hojnym fundatorom, ofiarodawcom, wszystkim parafianom  a  także  wszystkim pielgrzymom, zatroskanym o Dzieło Boże – przynoszę staropolskie BÓG  ZAPŁAĆ !

 

III .   Wydarzenia w parafii:

Rekolekcje wielkopostne prowadził Ks. Prof. Zdzisław Janiec a rekolekcje adwentowe Ks. Kan. Sylwester Kubik. Mszę św. odpustową 13.06.2018 r. odprawił Wikariusz Biskupi Ks. dr Włodzimierz Kowalik , a w dn. 17.06. mszę św. odpustową sprawował Ks. Prałat Jan Wajs. Odbył się XIV Przegląd Pieśni Pasyjnej. W sierpniu odbyła się kolejna piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zaprezentowane zostało przedstawienie poetyckie pt: „Cuda Maryjne” w Dniach Antoniańskich przez Teatr Polski z Chorzowa. Odbyły się nabożeństwa poświęcenia pól i modlitwy o urodzaje w osiedlach. Godziny adoracji Najświętszego Sakramentu przeżywaliśmy w czasie Doby Eucharystycznej w sierpniu. Uczciliśmy  uroczystą sumą  Dzień Matki Bożej z Góry Karmel w dzień MB Szkaplerznej. Dziękczynienie za dar chleba Bogu i rolnikom wyrażaliśmy przez Dożynki Parafialne we wrześniu. Przyjmowaliśmy pielgrzymki autokarowe przybywające do św. Antoniego z Częstochowy i ze Śląska, piesze pielgrzymki z Bielska, Żywca, Chrzanowa, Oświęcimia. W czasie mszy świętej przeżywaliśmy uroczystości Kół Łowieckich.

 

IV.  Prace w kościele :

  1. Prace przygotowujące  do konserwacji obrazu św. Antoniego.
  2. Wykonanie projektów rewitalizacji kościoła.
  3. Wykonano prace projektowe odnowienia elewacji kościoła, placu kościelnego, ogrodzenia.
  4. ASP w Krakowie podjęła decyzję o przyjęciu obrazu św. Antoniego z Koziegłówek do prac konserwatorskich. Przekazanie obrazu do odnowienia udaremnił sprzeciw  grupy  parafian.
  5. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach na rozpoczęcie prac dotowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa.
  6. Trwają prace rewitalizacji kościoła i placu kościelnego – terenów zielonych, ogrodzenia, ciągów chodnikowych (wycięcie starych drzew).

 

V.  Prace gospodarcze w budynkach parafialnych : plebanii, wikariatu i pomieszczeniach  gospodarczych :

1. Remont mieszkania  po zmianie wikariusza.

2. Remont pomieszczeń w budynku plebanii.

3. Remont blachy dachowej.

 

VI. Prace na cmentarzu :

  1. Prace porządkowe, prace ziemne.
  2. Wykonanie chodników.
  3. Prace ogrodzenia cmentarza.

 

VII.  Statystyka parafialna :

Chrzest – 37

Małżeństwa – 21,

I – Komunia św. – 52  (28-dziewczyny,  24-chłopcy),

Namaszczenie chorych – 98,

Wiatyk – 29,

Komunii św. udzielono ok. 45 tys.

Spowiedzi  św. - 34 % ,

Zmarłych  – 61,

Odwiedziny chorych – 17,

Zapowiedzi – 28

Zmarłych bez sakramentów – 7,

Związków niesakramentalnych - 48,

z możliwością zawarcia sakramentu małżeństwa – 13,

bez możliwości zawarcia  małżeństwa katolickiego – 35.,

wolnych związków – 29.

 

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną pracę na chwałę Bożą i dla zbawienia ludzi. Specjalne podziękowanie wszystkim Fundatorom i Ofiarodawcom.

 Zawierzam Jezusowi Miłosiernemu, Matce Bożej Szkaplerznej, przez cudowne wstawiennictwo świętego Antoniego  wszystkie  dni Nowego Roku Pańskiego 2019.

 

Ks. Kazimierz Świerdza

Proboszcz Parafii