HYMN

Hymn do Świętego Antoniego


Nad srebro, nad złoto, nad perły, diamenty,

Skarb droższy jest w naszym kościele.

Tu bowiem odbiera cześć Antoni Święty!

I stąd On rozdaje łask wiele.

Tu biedny, ubogi, cierpieniem znękany,

Pociechę i radość znajduje.

Bo Święty Antoni u Pana nad Pany,

Skutecznie za nim oręduje.

Tu kule nieszczęsny porzuca kaleka,

Ślepemu wzrok Pan Bóg przywraca.

I z chorym dziecięciem tu matka przyklęka,

Tu grzesznik trąd grzechu porzuca.

Więc przed Twym Obrazem o Święty Patronie,

Z pokorą i płaczem padamy.

Z błaganiem do Ciebie wznosimy swe dłonie,

Do Ciebie serdecznie wzdychamy.

Wieków cztery dobiega - jak Piotra Namiestnik,

Swą ręką ten Obraz poświęcił I Pius Twej chwały

Niebieski Uczestnik, Do czci naszych ojców zachęcił.

Więc, my ich synowie, choć Ciebie niegodni,

Cześć Tobie okazać pragniemy.

Choć wiele nie możem - w uczynki niepłodni,

Łzą żalu i prośby - wielbimy. Amen.