Fundusze Europejskie - widok kościoła i otoczenia przed rozpoczęciem prac

Załączone zdjęcia ukazują kościół z zewnątrz i jego otoczenie przed rozpoczęciem prac rewitalizacyjnych.